Biblioguies

Temàtica:  Dret i Ciència Política

Dret de família

L’objectiu d’aquest monogràfic és recollir un seguit de recursos que són específics del dret de família, que ja és considerat una branca autònoma del dret, encara que s’inclou dins del dret civil. Estructurat sobre la base de la relació que hi ha entre els membres d’una família, s’ocupa del conjunt de normes i institucions jurídiques que les regulen. Predomina l’interès social sobre l’individual i fonamentalment s’ocupa del matrimoni, la filiació i la tutela.

Un home portant dos nens en braços

Definició general

Ventall de definicions de dret de família, el seu context, preguntes freqüents i notícies que fan referència a aquesta branca del dret.

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip