Biblioguies

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació

Dr. Guy Haug. Lliçó inaugural 2011-2012

Amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2011-2012, presentada pel Dr. Guy Haug, expert europeu en avaluació i desenvolupament d'universitats i sistemes d'ensenyament superior la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest recull de recursos amb accés directe a catàlegs (universitaris, nacionals, estatals...), bases de dades i organismes relacionats amb la seva trajectòria.

Haug és considerat un dels pares de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) pel seu paper clau en el desenvolupament de l'estratègia de Lisboa i el disseny del procés de Bolonya. Té una àmplia experiència en direcció universitària i cooperació amb organitzacions internacionals i amb xarxes universitàries a Europa i Amèrica. És llicenciat en Dret i MBA, doctor en Ciències Polítiques i doctor honoris causa pel Higher Education and Training Awards Council, HETAC (Irlanda).

Dr. Guy Haug

Resultats de cerca

Referents d'aquesta biblioguia

Coneix l'equip