Biblioguies

Temàtica:  Multidisciplinar

Diccionaris

Obra que recull els mots d’una llengua, els termes d’una ciència, d’un art, d’una activitat, etc., amb llur significació, disposats en un ordre determinat, normalment alfabètic, que pot contenir d’altres informacions de naturalesa gramatical, fonètica, etc. [DIEC2]

Fragment d'una pàgina d'un diccionari

Diccionaris de català

Un recull d'obres de referència lexicogràfica.