Actualitat

Una guia amb continguts per promoure la diversitat i la inclusió en l'educació superior

Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació
Una persona connectada en una reunió virtual
Autor: Sandra Pérez (foto: diversifylens - canva.com)
01/02/24

La nova guia ofereix pautes per assegurar que els recursos d'aprenentatge representin les diversitats a la societat

Entre els continguts seleccionats hi ha llibres, articles, informes i guies adreçades al professorat

Descobreix què està fent la UOC en matèria de diversitat per fomentar competències com la interculturalitat o el pensament crític

A les aules d'una universitat com la UOC interactuen estudiants amb habilitats, experiències i realitats molt diferents. En un entorn educatiu inclusiu aquesta diversitat es concep com una oportunitat per al desenvolupament personal, social i professional dels alumnes, amb propostes curriculars que donin valor a la diferència i l'ús de materials d'aprenentatge amb què tothom se senti representat. La biblioguia "Diversitat i interculturalitat en els recursos d'aprenentatge" proposa una selecció de continguts per als docents, actuals i futurs, que vulguin desenvolupar una aula més inclusiva i analitzar els recursos d'aprenentatge des d'una mirada crítica.

Què hi trobaràs?

El primer apartat de la biblioguia és una introducció general per aprofundir en els conceptes d'interculturalitat, diversitat i inclusió. S'hi troben guies, informes i manuals per conèixer aquest tema des de les institucions d'educació superior.

Hi trobaràs des d'una guia per saber comunicar amb una perspectiva intercultural fins a un manual per gestionar la diversitat en equips de treball. L'informe Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions, de l'INVITED project, aporta més context sobre la diversitat a les institucions d'educació europees.

Docència inclusiva i global

Què s'entén per uns recursos d'aprenentatge diversos i globals.

 

El segon apartat se centra en diferents dimensions de la diversitat en la pràctica educativa: el gènere i l'orientació sexual, l'origen ètnic, la diversitat funcional i la salut mental, les creences religioses o les habilitats tecnològiques.

Entre els continguts hi ha:

  • "Decolonising your learning resources: representation matters", reflexió sobre el concepte de descolonització i pautes que cal tenir en compte per triar els recursos d'aprenentatge.
  • "Universidades inclusivas. Análisis de buenas prácticas y propuestas de implementación", en què es posen en valor bones pràctiques per a una educació inclusiva i per refusar sistemes d'exclusió.
  • "La perspectiva de gènere en la docència UOC", vídeo en què s'explica quines accions pot fer la Universitat perquè els recursos siguin paritaris, inclusius i visibilitzin dones referents.
  • How to create an inclusive virtual learning environment, seminari en línia d'Alexandra Sedlovskaya, experta en gestió de la diversitat i inclusió en el món de l'educació.

En l'últim apartat de la biblioguia hi ha continguts de referència sobre l'educació inclusiva i d'altres de complementaris per ampliar la informació.

Consulta per exemple: 

"Inclusive education in universities: practices and problems", un article que estudia experiències en la implementació d'educació inclusiva a les institucions educatives, identifica problemes comuns i possibles solucions.

"Inclusive Teaching", un article sobre una guia interactiva creada per ajudar el professorat STEM a incloure pràctiques d'ensenyament inclusives, amb especial atenció a les diferències entre raça, ètnia i gènere.

En l'elaboració de la biblioguia "Diversitat i interculturalitat en els recursos d'aprenentatge" hi han participat l'Àrea d'Aliances, Comunitat i Equitat i l'equip de la Biblioteca. Vol ser un punt de partida per ajudar a construir aules més inclusives i promoure una educació que prepari els estudiants per a un món divers i complex.