Una biblioguia sobre diccionaris per a resoldre els teus dubtes

Un diccionari obert
08/11/16
Vols saber si el teu treball està redactat correctament? Consulta el monogràfic que hem elaborat per ajudar-te amb els teus dubtes

Un diccionari és una obra que recull els mots d'una llengua, els termes d'una ciència, d'un art, d'una activitat, etc., amb llur significació, disposats en un ordre determinat, normalment alfabètic, que pot contenir d'altres informacions de naturalesa gramatical, fonètica, etc. [DIEC2]

La Biblioteca de la UOC ha creat una biblioguia sobre recull d'obres de referència lexicogràfica. Aquest recull es publica per oferir eines de suport per a resoldre dubtes d'ortografia i de lèxic; és especialment útil per a estudiants de grau que vulguin aclarir conceptes bàsics, i també per a qui vulgui garantir que el seu treball final està redactat correctament.

A més, ofereix recursos agrupats per temàtiques, perquè sigui quina sigui la branca del coneixement que t'interessa, trobis totes les informacions bàsiques.