Teoria i pràctica dels recursos d’aprenentatge en obert

Un noi utilitzant un ordinador portàtil
23/01/18
La Gema Santos, de la Biblioteca de la UOC, defensa la seva tesi doctoral sobre OER (recursos d’aprenentatge en obert).

«Bones pràctiques en visualització de dades», un mòdul de coneixement sobre els requisits per a presentar les dades de manera atractiva i entenedora. Es tracta d’un recurs d’aprenentatge en obert (OER, open educational resources) elaborat a la UOC i disponible a l’O2 Repositori UOC mitjançant una llicència Creative Commmons. Amb continguts com aquest OER podràs aprendre més enllà de l’aula sobre temes del teu interès. Aquests continguts són de lliure accés i compleixen les cinc R: es poden reutilitzar, revisar, remesclar, redistribuir i conservar (retain).

 

La Biblioteca de la UOC manté un fort compromís amb l’accés obert i treballa per incrementar la publicació d’OER. El seu equip és format per experts en la matèria com la Gema Santos-Hermosa, bibliotecària de suport a l’aprenentatge i referent dels Estudis d’Informació i Comunicació de la UOC que el passat 10 de gener va defensar la seva tesi doctoral, «Desenvolupament i reutilització dels recursos educatius oberts en la docència universitària: repositoris i usuaris», dirigida per Ernest Abadal (UB) i Núria Ferran-Ferrer (UOC), a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. El jurat va atorgar un excel·lent cum laude a la tesi doctoral, la segona a Espanya centrada en OER.

Quina és la situació actual de la reutilització dels OER en l’educació superior?

La recerca de Gema Santos ajuda a esclarir aquesta qüestió des d’una doble vessant: la predisposició dels repositoris i les necessitats dels usuaris.

 

  1. Els repositoris i els OER

Gràcies a l’anàlisi de més d’un centenar de repositoris educatius internacionals es conclou que:

  • La reutilització és encara una assignatura pendent. En la majoria dels casos (60%) encara és insuficient i tan sols en un nombre reduït és excel·lent (3,6%).
  • Creix lús de les llicències Creative Commons. En general, s’identifica una tendència a l’alça i, per tant, una certa obertura legal que tanmateix no permet encara la reutilització real.
  • La teoria enfront de la pràctica: s’observa que la intenció teòrica de reutilitzar OER (missions i polítiques) contrasta amb la posada en pràctica, atès que és difícil trobar formats oberts (per a desbloquejar i reeditar continguts) i sistemes de versionament (que permetin la coexistència de diferents versions d’OER).
  • Els repositoris educatius no han assolit el seu potencial màxim. Menys de la meitat dels repositoris proporcionen metadades educatives específiques i poc més d’un quart inclouen objectius d’aprenentatge, que facilitarien la cerca i la recuperació d’OER segons les necessitats dels usuaris i, per tant, la reutilització. Tampoc no incorporen sistemes que permetin als usuaris generar comentaris, valoracions o metadades.

 

  1. Les necessitats dels usuaris

S’han enquestat més de dos-cents usuaris d’OER, majoritàriament docents, de quaranta-cinc països d’arreu del món. La recerca de la Gema conclou que:

  • Hi ha més consciència sobre els OER i la cultura de la reutilització.
  • Els usuaris inverteixen temps i esforç a crear recursos de qualitat que, a la vegada, generin més pràctica oberta.
  • La pràctica educativa oberta depèn més de la voluntat i el convenciment personal dels usuaris que no pas del prestigi docent.
  • Cal l’acompanyament i la implicació institucional per a impulsar l’adopció dels OER.

 

Gema Santos-Hermosa és llicenciada en Documentació (UB) i en Història (UB), graduada en el màster en Societat d’Informació i el Coneixement -SIC- (UOC) i doctora d’Informació i Documentació en la Societat del Coneixement (UB). És bibliotecària referent dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació a la Biblioteca de la UOC; professora associada a la Universitat de Barcelona; coordinadora del grup d’experts en recursos del coneixement EMPOWER de la xarxa universitària EADTU; i coordinadora de l’acció sobre Recursos d’Aprenentatge en Obert del Grup de Treball de Repositoris de la xarxa universitària REBIUN.