Nova col·lecció de llibres digitals sobre dret espanyol

Temàtica:  Dret i Ciència Política
Carpetes plenes de fulls
10/05/21

Lleis i jurisprudència comentada, manuals pràctics i assaigs, d'editorials jurídiques com Aranzadi i Civitas.

Et presentem cinc obres en format digital de diferents branques del dret espanyol. Les podràs llegir en línia o bé baixar en PDF. La plataforma de lectura d'aquests títols té un grau molt alt de personalització: pots ajustar la dimensió, l'interlineat i la font del text.

Els continguts s'actualitzen automàticament i de manera periòdica i si necessites ampliar la informació, les lectures estan connectades amb la plataforma jurídica Aranzadi, subscrita per la Biblioteca. Quan dins d'una de les obres trobis un enllaç amb una icona taronja d'accés directe, fes-hi clic i s'obrirà el text legal referenciat.

Mentre llegeixes un llibre, en el menú lateral, disposaràs d'un índex amb tots els conceptes jurídics mencionats en el text. Així podràs trobar ràpidament l'explicació que t'interessa.

Quins títols hi trobaràs?

  • Derecho de la función pública

Una anàlisi completa i exhaustiva del règim jurídic de la funció pública a l'Estat espanyol. S'hi tracta d'aspectes generals com l'evolució històrica de les estructures administratives, els tipus de treballadors públics o les etapes de la vida professional i els drets i deures del funcionariat.

  • Derecho procesal penal

Una obra indispensable per a professionals i estudiants per comprendre les normes penals i l'aplicació de l'ordenament jurídic. Combina la doctrina i la jurisprudència dels tribunals amb l'anàlisi teòrica i pràctica dels seus autors, catedràtics en dret processal.

  • Derechos humanos y nuevos modelos de familia. Estudio en el marco de los sistemas europeo e interamericano de protección de derechos humanos

En els darrers trenta anys, s'han anat gestant uns estàndards mínims de drets i llibertats, amb els quals s'ha mirat de garantir la protecció integral de l'individu amb independència de la seva orientació sexual: tant en la seva esfera íntima (privada i familiar), com en l'esfera pública. En aquesta obra, s'analitza l'evolució del procés.

  • Manual de derecho urbanístico

Un manual que, amb un llenguatge senzill i clar, fa una introducció dels conceptes bàsics i les estructures essencials de normes que estableixen el règim jurídic de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació.

  • Prácticum concursal 2021

Una obra especialitzada en els principals aspectes de l'aplicació de la norma concursal espanyola. Tracta de manera completa el nou text refós de la Llei concursal i inclou casos pràctics i formularis. Té una orientació molt pràctica perquè sigui una eina de consulta ràpida.
 

Si necessites aclariments sobre aquesta nova col·lecció, escriu-nos al servei d'atenció La Biblioteca respon.