Les universitats espanyoles es comprometen amb la ciència oberta

Temàtica:  Multidisciplinar
Dues mans agafant un globus terraqüi
01/03/19

La Crue aprova un document de deu accions concretes per a impulsar l'open science a Espanya.

El 19 de febrer, les universitats associades a Crue Universidades Españolas van subscriure un document de deu accions per a impulsar la ciència oberta (open science), des d’una perspectiva «col·laborativa, transparent i accessible en la recerca».

En línia amb altres institucions i associacions europees afins, les universitats espanyoles es comprometen a impulsar la ciència oberta amb diferents línies de treball.

L’estat actual de la publicació en accés obert

Una d’aquestes línies és la participació en el diagnòstic de la situació de l’accés obert a Espanya i el seguiment de la seva evolució.

Les universitats també mostren la seva disposició a recopilar i fer públic el cost d’accedir als recursos electrònics i analitzar què representa transformar el model de pagament actual en un sistema d’accés obert. ​

Així mateix, la Crue és partidària d’incloure la publicació en accés obert en les negociacions amb els editors de revistes científiques, promovent el pagament d’un preu equitatiu, i d’impulsar un canvi cultural de la recerca amb la sensibilització i la formació en ciència oberta i la promoció de comportaments ètics.

Models d’avaluació i reconeixement

Aquest document aprovat recentment proposa la creació d’un grup especialitzat integrat per representants de la Crue i agents del sistema estatal d’avaluació. L’objectiu és desenvolupar i promoure indicadors quantitatius i qualitatius més enllà dels purament bibliomètrics. ​

Així mateix, les universitats acorden establir sistemes d’incentius i reconeixement per a investigadors, unitats i projectes en línia amb la ciència oberta.

Dades de recerca en accés obert

La CRUE mostra el compromís de desplegar una infraestructura nacional per a emmagatzematge, gestió i publicació de dades, compartida entre universitats i centres d’investigació i federada a l’European Open Science Cloud (EOSC). A més, l’associació d’universitats es vol adherir als principis de l’EOSC Declaration.

Seguiment de la ciència oberta

Per a analitzar i fer seguiment de la ciència oberta en el món acadèmic, es planteja consolidar un grup de treball sobre aquesta matèria i fer efectiva la presència de la Crue en fòrums nacionals i internacionals.

Consulta el document Compromisos de las universidades españolas ante la Open Science

​​ Amb aquest pas les universitats manifesten la seva col·laboració en nom d’un canvi estructural en la manera de «concebre tant la recerca com la difusió dels resultats».

Autor o autora