Les tendències editorials de la publicació científica

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona amb un ebook llegint un text acompanyat d'una representació d'un cervell
19/07/18

Durant la conferència d’editors de BMC i Springer Open s’ha presentat la revista ETHE com a exemple de bones pràctiques en equitat de gènere.

El 28 de juny ha tingut lloc a Londres la conferència d’editors de BMC i Springer Open per a posar en comú experiències i bones pràctiques entre els equips editorials.

Hi han assistit com a representants de la revista ETHE (International Journal of Educational Technology in Higher Education) Josep M. Duart, codirector, i Elsa Corominas, directora executiva i membre del grup de suport a la recerca de la Biblioteca. Aquesta revista científica, coeditada per la UOC i la Universitat de Los Andes (Colòmbia), està especialitzada en continguts sobre aprenentatge en línia en l’educació superior.

La publicació continuada dels articles

Actualment, gairebé totes les revistes de SpringerOpen i BMC utilitzen un model de publicació continuada, és a dir, els articles es publiquen durant tot l’any i es recullen en un sol volum anual. Cada vegada més revistes se sumen a aquest model, amb el qual la difusió dels articles deixa d’estar lligada a una periodicitat (mensual, bimestral, etc.). Això permet disposar dels continguts acceptats per a publicar de manera immediata, afavorint a la difusió de la ciència actualitzada i evitant llargues esperes als autors i autores.

Gènere i la diversitat en la recerca

La conferència d’editors també ha dedicat tallers, ponències i debats al concepte de diversitat en la recerca. Aquest comprèn el gènere o l’àmbit geogràfic, però també altres qüestions com la institució, el lloc de treball o el moment de la trajectòria acadèmica del professional.


La diversitat és essencial per a oferir la millor ciència. Una varietat de mà d'obra científica inclusiva es basa en l'ampli ventall d'antecedents, perspectives i valoracions, i maximitza la innovació i la creativitat en la ciència en benefici de tots», Royal Society


Com podem garantir la diversitat en una revista científica? La manera més evident és en l’assignació d’editors, membres de l’equip editorial, editors convidats o revisors. Al mateix temps, també s’ha de garantir la diversitat en conferències o panells, en premis relacionats amb la revista i, fins i tot, en l’encàrrec de continguts. Durant el congrés, s'han proposat iniciatives com ara fer guies amb pautes per a renovar els equips editorials o informes anuals del grau de diversitat assolida per la revista.

Pel que fa a la diversitat de gènere, la revista ETHE s'ha mencionat com a exemple per promoure l’equitat de manera activa en el seu comitè editorial, i per fer-ne difusió a les xarxes socials. La revista va tancar l’any 2017 amb una alta presència femenina entre autores (43,7%) i revisores (45,7%); i en l’actualitat la meitat del seu equip editorial és format per dones.

Bones pràctiques editorials

SpringerOpen centra els esforços en tres grans eixos per a posicionar les seves revistes en el món actual de la publicació científica:

Autor o autora