Les revistes científiques de la UOC xifra a XIFRA

Temàtica:  Multidisciplinar
Xifres blanques sobre un fons vermell
27/04/17

Presència internacional i alt impacte acadèmic: els trets identificatius de les publicacions de la UOC, recollits en una nova infografia.

Autors i revisors dels cinc continents, gairebé mil set-cents articles publicats i més de dos-cents membres de comitès científics d’arreu del món. Aquestes són només algunes de les dades presents a la nova infografia sobre les revistes científiques de la UOC des de 1999 a 2016, disponible en dos formats: un mapa interactiu i una versió estàtica.

Hi trobaràs representades visualment les cinc dimensions que conformen el kit d’identitat de les publicacions acadèmiques de la UOC: la consolidació dins la xarxa acadèmica, la internacionalització, l’impacte científic dels articles, l’activitat a internet i la igualtat de gènere en totes les fases del procés editorial.

Xarxa acadèmica. Durant els anys de vida de les set publicacions de la UOC, s’ha desenvolupat un extens teixit acadèmic, format per autors (1.534), revisors (537) i membres de comitès científics (243). A més, la UOC és o ha estat coeditora amb sis universitats i institucions: Universidad de Antioquía, Universidad de Los Andes (Colòmbia), University of New England (Austràlia), Fundació Carles Pi Sunyer, Universitat Autònoma de Barcelona, i Universitat de Barcelona.

Internacionalització. Una de les principals línies d’acció del pla estratègic de les publicacions científiques de la UOC és la difusió i visibilitat dels seus continguts arreu del món. La infografia mostra un bon punt de partença per a aquesta fita. Des de Nova Zelanda a Nigèria, passant per Colòmbia: la xarxa internacional de les revistes és extensa. De fet, té autories provinents de quaranta-cinc països, responsables de revisió de trenta-vuit i membres de comitès de vint-i-dos.

Feina i igualtat de gènere. És considerable l’alta presència femenina en els equips editorials entre autores (45%), revisores (41%) i membres de la direcció (35%). Una tendència que malauradament no és comuna en els estudis i professions relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

Referències als continguts de la UOC. Els cent articles publicats anualment a les revistes de la universitat estan disponibles a les principals bases de dades acadèmiques, com Scopus, Google Scholar o WoS. Però el més rellevant és l’impacte acadèmic que generen per mitjà de les seves citacions.

Activitat a internet. Per tal d’augmentar la visibilitat dels continguts, la investigació acadèmica també s’ha adaptat a l’escenari de les noves tecnologies. A la infografia podràs veure el nombre d’usuaris que visiten la pàgina web de les revistes i els seus seguidors a les xarxes socials.

Autor