Actualitat

Les revistes científiques comparteixen bones pràctiques

Temàtica:  Multidisciplinar
Diverses revistes obertes
24/11/16

La primera reunió de responsables de revistes científiques de la UOC aposta per la qualitat, l’intercanvi d’experiències i la consolidació de l’accés obert.

El 22 de novembre es va celebrar la primera reunió dels equips responsables de les revistes científiques de la UOC. Els directors de les publicacions, alguns membres dels equips editorials i el personal de gestió a càrrec de les publicacions han compartit experiències, amb vista al balanç dels plans estratègics que es durà a terme a final d’any.

Els continguts de les revistes acadèmiques estan adreçats essencialment a la comunitat científica i acadèmica. Els treballs publicats passen per un procés de revisió per iguals (peer review) que en garanteix la qualitat i pertinença. Són publicacions que actualment constitueixen un mitjà per a avaluar l’activitat acadèmica i un mitjà fonamental on difondre els resultats de la recerca científica. Contribueixen, també, a donar major visibilitat internacional a la recerca i als experts i les institucions que participen en la publicació. L’any 2016 prop de tres-cents experts i investigadors de centres universitaris i de recerca han col·laborat en la revisió editorial.

El protocol de revistes científiques va ser aprovat per la Comissió de Recerca i Innovació que presideix la vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, Dra. Marta Aymerich, amb l’accent posat en la qualitat d’aquestes publicacions i en la professionalització dels equips que en formen part i que hi donen suport. L’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge compta amb un equip que s’encarrega de la implementació i el compliment d’aquest protocol, amb el compromís de vetllar per la qualitat de les revistes científiques i d’ajudar a millorar-ne el posicionament. Durant aquesta reunió, la Biblioteca també va presentar la creació d’una plataforma de gestió per cada revista i l’opció de tenir accés a l’eina Urkund com a sistema de detecció de pràctiques de plagi.

Compromís amb l’accés obert

La primera sessió conjunta de treball va servir per a evidenciar el compromís de la UOC amb l’accés obert, que es plasma també en la forma de publicació de les revistes científiques. Destaca el nivell de presència en sistemes que mesuren el nombre de citacions i l’impacte de les revistes: sis dels set títols estan indexats a la plataforma Web of Science (ESCI), i cinc dels set a Scopus. Totes les revistes tenen presència a catàlegs de biblioteques i directoris especialitzats.

Seminari de bones pràctiques

A la reunió es va decidir programar per al mes de març de 2017 una primera edició d’un seminari de bones pràctiques centrat en els processos de revisió per iguals o peer review, tenint en compte els punts de vista ètics, acadèmics i pràctics que envolten aquests processos.

Actualment, la UOC publica les revistes Anàlisi, Artnodes, BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Digithum, ETHE: International Journal of Educational Technology in Higher Education, Franquisme & Transició, i IDP: Revista de Internet, Derecho y Política.