La propietat intel·lectual a la universitat, l’edició i les biblioteques, a debat

Temàtica:  Multidisciplinar
Diverses prestatgeries d'una biblioteca
14/06/18

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha participat en el congrés de la Universitat de Salamanca sobre propietat intel·lectual.

La Universitat de Salamanca, dins del programa del vuitè centenari, ha tancat el maig i ha obert el juny amb un congrés sobre la propietat intel·lectual en l’ensenyament superior. Més d’un centenar d’especialistes nacionals i internacionals s’han reunit en aquesta trobada per reflexionar, amb una mirada crítica, sobre qüestions com ara la titularitat dels drets, la remuneració dels autors o l’edició en l’entorn digital.

Els professionals de la UOC també s’han sumat a aquest debat. Per part de Biblioteca hi han assistit com a oients Ciro Llueca, director de l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge de la UOC, i Aida Camps, coordinadora tècnica dels Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge.

D’altra banda, Miquel Peguera Poch, professor de dret mercantil de la UOC, ha fet una presentació sobre la legislació i la jurisprudència vigents en l’ús dels enllaços a internet, durant la sessió dedicada a l’edició digital. Com ha afirmat Peguera, per a entendre si l’ús d’un enllaç infringeix la llei de propietat intel·lectual, primer cal preguntar-se quin és el valor comunicatiu que té.

Focus de debat

Luis Collado Mediero, gerent de Global Product Partnerships EMEA (Google), ha esperonat el públic amb l’afirmació inicial que ha fet, «El debat acadèmic pot ser lluny de la realitat», referint-se a les ponències que l’han precedit. Durant la seva presentació, ha apuntat fórmules de pagament més enllà del preu fix del llibre.

Una visió integral de la propietat intel·lectual

Les conferències i les taules rodones del programa del congrés s’han articulat entorn de tres eixos temàtics: la universitat, l’edició i les biblioteques.

  • Eduardo Galán Corona, catedràtic de dret mercantil (Universitat de Salamanca), recorda que la llei atribueix els drets d’autor als professors, tret que es tracti d’un encàrrec específic d’una universitat.
  • Pilar Cámara Águila, professora titular de dret civil (Universitat Autònoma de Madrid), assenyala el conflicte directe amb la Llei de propietat intel·lectual que generen alguns textos legals, que fan que la publicació oberta sigui una obligació. És el cas de l’article 37 de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
  • Frank Gotzen, president de l’Associació Literària i Artística Internacional (ALAI), reivindica la necessitat d’harmonitzar les diferents legislacions nacionals en matèria de drets d’autor i recorda la proposta de directiva de la Comissió Europea (2016) per a adaptar-se al mercat únic digital.
  • Tanya Aplin, professora de dret de la propietat intel·lectual (The Dickson Poon School of Law del King’s College London), ha examinat el conveni de Berna, el tractat internacional sobre protecció de drets d’autor en obres literàries i artístiques, i, més concretament, l’article 10 sobre el dret de citació, que és obert a nombroses interpretacions. Aplin en defensa l’aplicació des d’una perspectiva molt àmplia.
  • Vanessa Jiménez Serranía, professora de dret mercantil (Universitat de Salamanca), defensa la generalització de l’accés a les dades. Per si mateixes, les dades no tenen cap significat i és de la interpretació (reutilització) que se’n fa que poden néixer nous productes.
  • María José Gálvez, directora general de l’editorial Tirant lo Blanch, avala el sistema d’impressió a la carta d’Amazon (el llibre només s’imprimeix un cop s’ha comprat en línia) per a la distribució a Europa. Afirma que, quan la seva editorial ha apostat pel llibre digital, el mercat els ha obligat a fer un pas enrere.
  • Antonio María de Ávila, membre de la Federació del Gremi d’Editors d’Espanya, ha donat un valor especial al llibre imprès en contraposició al digital.
  • Javier Díaz de Olarte, director dels Serveis Jurídics del Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO), exposa que algunes universitats no han respost als requeriments per a compensar econòmicament els autors, tal com dicta la llei.
  • Llanos Cabedo Serna, professora titular de dret civil (Universitat d’Alacant), ha fet referència novament a la directiva europea del 2016, que intenta evitar la situació de feblesa contractual dels autors respecte als editors.

Autor

Experts i expertes