La nova generació de Web of Science

Lletres que formen la paraula web
21/01/14

La nova versió de Web of Science mostra un nou disseny centrat en l’usuari, que té per objectiu simplificar i fer més intuïtiva la cerca d’informació.

Web of Science és una base de dades bibliogràfica i bibliomètrica que conté referències i resums d’autor dels articles de revistes, ponències de congressos, índexs de citacions i que permet la consulta del factor d’impacte.

La nova versió de Web of Science mostra un nou disseny centrat en l’usuari, que té per objectiu simplificar i fer més intuïtiva la cerca d’informació. 

  • Les millores d’aquesta nova versió són:
  • Més facilitat en la cerca
  • Més facilitat en la consulta dels resultats
  • Millor disseny de la pàgina
  • Una navegació simplificada, amb l’agrupació dels controls funcionals
  • Enllaços més simples al text complet

Consulta més informació sobre les noves prestacions aquí.

Autor o autora

Experts i expertes