Actualitat

La UOC publica en català la rúbrica per aplicar els principis de la Declaració de San Francisco en l'avaluació de la recerca

Temàtica:  Multidisciplinar
Una noia consultant llibres en una biblioteca
Autor: Sandra Pérez (foto: Tima Miroshnichenko - Pexels)
09/11/22

Experts i expertes en avaluació de la recerca han supervisat l'adaptació al català de la rúbrica SPACE. 

Ajudar els signants de la Declaració de San Francisco (DORA) a canviar la manera d'avaluar la recerca. Aquest és l'objectiu de la rúbrica SPACE, una eina amb què universitats i altres institucions acadèmiques poden avançar per anteposar la qualitat de la recerca a la notorietat de les revistes on es publica. La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha adaptat la guia al català —tal com va fer prèviament amb la versió espanyola— i l'ha publicada en obert per facilitar-ne la consulta.

Quatre experts i expertes en avaluació de la recerca d'institucions catalanes han supervisat la traducció al català de SPACE: Paula Adam, directora de l'àrea de Recerca de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS); Esteve Arboix, cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat i Recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU); Montserrat Daban, directora de Política Científica i Internacionalització de Biocat; i Ignasi Labastida, delegat del rector per a la Ciència Oberta de la UB. 

L'eina s'adreça tant a institucions que es plantegen canviar les pràctiques o polítiques d'avaluació de la recerca com a altres organismes que ja hagin emprès el camí i vulguin analitzar les fortaleses i les febleses de la reforma, sigui quina sigui la fase en què es troben. L'eina SPACE posa en relació les àrees clau de treball institucional (Estàndards d'activitat acadèmica, Polítiques i mecanismes del procés, Responsabilitat, Cultura de la institució, Retroalimentació avaluadora i iterativa) amb el nivell de la reforma, de menys a més avançada.

Rúbrica Space en català

La rúbrica SPACE

La rúbrica SPACE és el resultat de la col·laboració de la DORA amb Ruth Schmidt, professora de l'Institute of Design (Institute of Technology d'Illinois), qui va dirigir el procés participatiu per al seu disseny. Es basa en les perspectives de prop de 75 persones de 26 països, i s'ha millorat gràcies a la seva participació. 

Sobre la UOC

El gener del 2019, la UOC va ser la primera universitat de tot l'Estat espanyol que va signar el manifest de DORA, al qual donen suport actualment més de 2.600 organitzacions acadèmiques d'arreu del món. L'adhesió, impulsada en el marc del Pla d'acció Coneixement Obert, aprovat el 2018, va ser resultat del procés de reflexió d'un grup de treball interdisciplinari, que va derivar en un document de treball per valorar les implicacions de la posada en pràctica dels principis del manifest, com ara la contractació i la promoció del personal investigador.