Actualitat

La UOC crea un grup interdisciplinari per a la gestió de dades de recerca

Temàtica:  Multidisciplinar
Una mà tocant uns mobles arxivadors
10/01/17

Els projectes amb finançament públic hauran de gestionar i publicar les dades en obert abans de l’any 2020.

La UOC ha dut a terme accions per facilitar que les dades de recerca que es generen en els diversos projectes puguin gestionar-se i publicar-se en obert d’acord amb les directrius del programa Horizon 2020 i altres convocatòries de finançament públic amb aquest requeriment. L’objectiu és que no només s’accedeixi lliurement als resultats dels projectes, sinó també a la nombrosa documentació i dades que es generen mentre es realitza la recerca científica.

La Comissió Europea defineix les dades de recerca, susceptibles d’ús i reutilització, com la informació factual o numèrica compilada com a base d’un raonament, discussió o càlcul: estadístiques, resultats d’experiments, mesures i observacions resultants de l’estudi de camp, d’enquestes o d’entrevistes i imatges.

Al llarg de l’any 2016 s’ha dut a terme un pla pilot amb dos projectes, Perform i Tesla, i s’ha creat un espai web que compila la informació interna existent. La vicerectora Marta Aymerich va presentar aquests antecedents a les Jornades d'Investigació de les Universitats Espanyoles que es varen celebrar a Vigo a inicis de desembre.

Ara la UOC fa un pas més enllà amb la creació del grup de treball interdisciplinari que el 2017 ha de desenvolupar una política institucional d’accés obert a les dades de recerca, a més d’analitzar les solucions tecnològiques existents que puguin incorporar-se a la infraestructura dels grups i serveis de recerca propis; i planificar la creació d’un servei de suport integral a la gestió de dades de recerca. És previst presentar els avenços del grup en la Setmana Internacional de l’Accés Obert, l’octubre de 2017, i que el servei es desenvolupi al llarg de 2018.

El grup dóna compte de la seva feina a la Comissió de Recerca i Innovació de la UOC, i és format per Maria Canudas (Assessoria Jurídica i OSRT), Francesc March (Projectes i Aplicacions) i Gràcia Puigdevall (OSRT), sota la coordinació de Rosa Padrós (Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge).