Actualitat

La UOC aprova una política per conservar el coneixement en obert de la comunitat universitària

Temàtica:  Multidisciplinar
Una dona escrivint amb un portàtil
01/03/21

Un full de ruta en preservació digital per garantir el manteniment i l'accés al llarg del temps dels continguts publicats en l'O2 Repositori UOC.

El repositori institucional té un paper cabdal en la preservació de la producció acadèmica i científica de la UOC en obert.

Els missatges inesperats com ara «el fitxer s'ha fet malbé i no es pot obrir» o «el tipus de fitxer no és compatible» poden ser la conseqüència de l'obsolescència tecnològica o de la degradació dels suports físics i posen en perill la conservació dels continguts. La nova política de preservació digital de l'O2 Repositori UOC, aprovada pel Consell de Direcció en data 9 d'octubre de 2020, proporciona un marc d'actuació preventiu per garantir l'accés a llarg termini al coneixement digital que es genera a la Universitat.

El repositori institucional té un paper cabdal en la preservació de la producció acadèmica i científica de la UOC en obert. Cadascun dels 14.000 continguts actuals (com ara treballs finals, articles científics o recursos d'aprenentatge) disposa d'un URL permanent i únic que n'assegura l'accés en el present i en el futur. Amb la nova política, la Universitat es compromet a vetllar per l'autenticitat, la integritat i la traçabilitat dels documents digitals que s'hi dipositen, evitar l'obsolescència tecnològica de l'eina i dedicar-hi els esforços i els recursos necessaris, d'acord amb el marc legal i estratègic de la institució.

Conservar el llegat de la comunitat acadèmica, posant-lo a l'abast de tothom per mitjà del repositori, facilita i consolida l'aposta de la UOC per compartir els continguts que s'hi generen, amb el seu Pla d'acció Coneixement Obert. És per això que la nova política de preservació digital es presenta com a transversal en gairebé tots els àmbits i processos de la Universitat i la seva aplicació ha de ser el resultat d'un treball coordinat que involucra els estudis i els equips de l'Àrea de Tecnologia i de la Biblioteca.

L'accés Obert i el repositori digital de la UOC

 

«Un informe de les universitats espanyoles alertava l'any 2018 de la manca de plans de conservació digital en el sector, i la nova política respon a aquest repte», explica Ciro Llueca, director de l'Àrea de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge de la UOC. Gràcies a aquesta política, «la UOC se situa, juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Granada, en el compromís de garantir l'accés permanent a la documentació dipositada en el repositori institucional pel professorat i els estudiants», afegeix.

La UOC publica la seva pròpia política després de participar en iniciatives cooperatives de preservació en l'àmbit universitari, entre les quals hi ha les accions del grup de repositoris de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles, de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (REBIUN-CRUE). La Universitat també ha participat en iniciatives del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), que pertany a la MetaArchive Cooperative, una xarxa de preservació digital distribuïda formada per 23 institucions que vetlla per la perdurabilitat de les tesis doctorals dipositades al portal Tesis Doctorals en Xarxa (TDX) del CSUC.

Impulsar les publicacions en obert

L'O2 Repositori UOC va néixer fa onze anys per recollir, difondre i preservar les publicacions dels membres de la Universitat amb la finalitat d'augmentar-ne, així, la visibilitat i l'impacte.

Actualment ofereix més de 2.000 articles científics, 150 tesis doctorals, 80 llibres, 1.600 recursos d'aprenentatge i més de 8.500 treballs finals elaborats pels estudiants.

Des de la posada en marxa del Pla d'acció Coneixement Obert fa dos anys, ha augmentat significativament el volum de publicacions científiques en obert, i actualment el 52 % dels articles publicats pels investigadors de la UOC són en obert.

La preservació digital, una competència del segle XXI

Poder conservar la informació digital que es genera forma part dels coneixements, les habilitats i les actituds necessaris per aplicar les tecnologies digitals a la vida educativa i professional. És per això que l'equip de la Biblioteca ha preparat alguns continguts amb consells per ajudar qui ho necessiti a organitzar el seu propi arxiu digital personal i poder accedir demà a les dades que genera avui:

Referents