La UOC adapta al català la guia de bones pràctiques de la xarxa COAR per millorar els repositoris

Temàtica:  Vicegerència de Recerca i Innovació. Ciència Oberta | Multidisciplinar
Persona escrivint en la seva llibreta davant d'un ordinador
21/10/22

Fàcil accés, reutilització i preservació dels continguts. Són alguns dels criteris d'avaluació que proposa l'associació COAR per als repositoris

El repositori de la UOC compleix gran part de les bones pràctiques recomanades

El propòsit de COAR és afavorir la visibilitat i la conservació dels continguts en obert perquè arribin a més gent   

Els repositoris en obert són arxius digitals amb què les universitats, els grups de recerca o altres institucions comparteixen el coneixement que generen amb tothom i el conserven al llarg del temps, com ara articles científics, treballs finals o dades de recerca. Per fer-ho possible, la Confederació de Repositoris d'Accés Obert (COAR) ha publicat el Marc de referència de bones pràctiques en repositoris, una llista de pautes perquè les institucions avaluïn els seus dipòsits i detectin aspectes per millorar. La versió més actualitzada d'aquest full de ruta està disponible en anglès, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) l'ha adaptat també al català.

"La traducció de continguts a diferents idiomes ajuda a trencar l'hegemonia de la llengua anglesa en les comunicacions científiques i contribueix al que alguns investigadors han denominat bibliodiversitat", assenyala Sebastiano Giorgi Scalari, representant de la UOC de la xarxa internacional COAR i membre del grup de Ciència Oberta de la Universitat. 

Una llista de verificació per a repositoris

El marc de referència de bones pràctiques presenta una sèrie de característiques que, segons la COAR, un repositori hauria de complir. S'han classificat entorn de vuit grans objectius, entre els quals hi ha facilitar la cerca, l'accés o la reutilització dels continguts dipositats, així com garantir la integritat i l'autenticitat dels arxius o preservar-los al llarg del temps.

Localització
Accés
Reutilització
Integritat i autenticitat
Garantia de qualitat
Preservació
Sostenibilitat i governança
Altres

Per assolir aquests objectius, la confederació proposa una cinquantena d'accions específiques i factibles que es poden aplicar a repositoris de tota mena (dades, institucionals, etc.) i d'arreu del món. El document distingeix els criteris en funció de la seva prioritat, d'essencials a recomanats.

El marc de referència és el resultat del consens del grup de treball d'avaluació de repositoris de la COAR, amb una aportació significativa de la comunitat, formada per 157 membres i socis.

L'O2 Repositori UOC: prova reeixida

El repositori institucional de la Universitat també s'ha afegit a la prova. En l'actualitat compleix més del 70 % dels criteris del marc de la COAR, tant els essencials com els recomanats. Per exemple, cada registre que s'hi diposita té un URL permanent, que queda inalterable al llarg del temps. 

Així mateix, la UOC compta amb la Política de preservació digital, que defineix el marc d'actuació per garantir l'accés a llarg termini al coneixement de la Universitat. Entre d'altres, estableix els rols i les responsabilitats dels diferents equips de treball i l'àmbit d'aplicació.  

Sobre COAR

COAR és una associació internacional amb centenars de membres i socis d'arreu del món que representa biblioteques, universitats, institucions de recerca o finançadors governamentals. Reuneix representants de repositoris i xarxes de repositoris per compartir, alinear polítiques i pràctiques i actuar com a veu global de la comunitat de repositoris. La UOC en forma part des del 2018.

Experts i expertes