La Biblioteca i la difusió de la recerca UOC

Home assegut llegint llibres
13/03/18

Han estat revisades nou mil referències bibliogràfiques del Portal de l’Investigador (GIR). L’objectiu és afavorir la difusió de la producció científica de la Universitat.

El Portal de l’Investigador (GIR) recull el currículum i les publicacions del personal docent i investigador (PDI) de la nostra universitat. És la carta de presentació de la recerca UOC.

Així, la informació del GIR és cabdal per a l’investigador que vol participar en convocatòries d’acreditacions o projectes competitius; i també per a la UOC, que la fa servir per a analitzar, avaluar i difondre la producció científica. És essencial que la UOC mantingui l’estàndard de qualitat de les dades dipositades al GIR. I aquí és on entra en escena l’equip de la Biblioteca.

Des de l’aprovació de la Política de revisió de la producció científica de la UOC per part de la Comissió de Recerca i Doctorat, el 9 d’octubre de 2014, l’equip de Suport a la Recerca de la Biblioteca és l’encarregat de revisar les dades bibliogràfiques de totes les publicacions amb signatura UOC introduïdes pel PDI al GIR. En el dia d’avui, la Biblioteca ha revisat nou mil referències.

 

En què consisteix el procés de validació?

Quan una nova publicació (article, capítol de llibre o llibre) s’introdueix al GIR, l’equip de la Biblioteca confirma que sigui signat amb filiació UOC, que totes les dades siguin correctes, que no manqui informació i que l’ordre dels autors correspongui a l’ordre de signatura.

 

L’equip de suport a la recerca

Un cop validada la referència bibliogràfica d’una publicació al GIR, la Biblioteca també s’encarrega de carregar-la a l’eina Bibliometrics, afegint els indicadors que corresponguin (factor d’impacte, nombre de citacions, etc.). Així és possible avaluar l’impacte de l’article.

A més, la Biblioteca vetlla perquè l’investigador mantingui actualitzat el currículum al GIR i, per a això, importa en aquest portal les dades indexades a les principals bases de dades científiques, Web of Science i Scopus. Així, el PDI (personal docent i investigador) estalvia temps i evita introduir els canvis manualment.

 

Per què és important aquest procés de revisió per a l’investigador?

  • Tota la informació validada al GIR s’aboca al Portal de la Recerca de Catalunya i apareix associada a l’investigador de la UOC, sempre que activi el seu ORCID (identificador únic d’autor) a l’eina.
  • Actualment, quan se sol·liciten acreditacions, agències de qualitat com l’AQU aprofiten les dades provinents de les eines de gestió de la recerca de les universitats públiques catalanes (en el cas de la UOC, el GIR) en els processos d’acreditació del PDI.
  • Les dades del GIR es poden fer servir per a generar automàticament el currículum en un format normalitzat, tipus CVN, CVA, AQU, ANECA.

 

Per què és important aquest procés de revisió per a la Universitat?

  • Garanteix la qualitat de les dades introduïdes sobre la producció científica de la UOC.
  • Contribueix a la visibilitat de la producció científica que es duu a terme a la UOC.
  • Amb tota aquesta informació, la UOC difon els resultats de l’activitat d’R+I i la producció científica generada al portal web.
  • Permet elaborar la memòria anual de recerca.

Autor o autora