L'Observatori de l'accés obert ja inclou les dades de publicació de totes les universitats públiques catalanes

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona utilitzant un ordinador al mig d'una biblioteca
28/03/19

La incorporació de cinc institucions més ajudarà a configurar el mapa català de l'accés obert.

L'Observatori de l'accés obert va néixer a la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l'objectiu de monitorar l'estat actual de la publicació en accés obert de les universitats catalanes. Gradualment s'hi han anat incorporant nous participants, com la UOC, al juliol del 2018. Ara, amb l'adhesió al projecte de la resta d'universitats públiques catalanes, la llista és gairebé completa.

Per a la UOC l'Observatori esdevé una oportunitat de fer seguiment de les publicacions científiques en accés obert, en línia amb el seu Pla d'acció de coneixement obert. Per tal de contribuir a la creació col·laborativa i la difusió del coneixement en la societat, la Universitat vol donar impuls a la seva producció acadèmica en accés obert per mitjà de les revistes UOC i el repositori institucional, l'O2.

Metodologia

Les fonts d'informació de l'Observatori són Web of Science (WoS) i Scopus. S'hi mostren els resultats de les universitats, obtinguts a partir d'una mateixa metodologia seguint les iniciatives d'altres països com Dinamarca, Països Baixos i Regne Unit.

La informació es presenta de manera agregada i per cadascuna de les universitats. Es donen les dades des del 2011 i agrupades segons el tipus d'accés obert per a poder veure com es va avançant en la ruta verda i la ruta daurada d'aquest moviment internacional.

​Els resultats que es mostren en aquest Observatori complementen les dades que mostra l'indicador de publicacions en accés obert del Portal de Recerca de Catalunya (PRC). En aquest cas dona el nombre total de publicacions i tesis que hi ha al PRC en accés obert i tancat i la mitjana de publicacions en accés obert.