Els estudiants puntuen amb un excel·lent el servei de consultes de la Biblioteca

Temàtica:  Multidisciplinar
Una persona emplenant una enquesta en una fulla de paper
08/06/16

S’analitza el retorn de les diverses enquestes i informes de valoració de la Biblioteca de la UOC per part d’estudiants, investigadors i professorat. Els usuaris del servei La Biblioteca respon valoren amb un 9,2 l’atenció rebuda per part de la Biblioteca i amb un 9,3 el temps de resposta.

L’objectiu de la Biblioteca de la UOC és oferir als seus usuaris un conjunt de recursos i de serveis que els acompanyin en el desenvolupament de les seves necessitats acadèmiques i docents. En el procés continu de voluntat de millora dels serveis, la Biblioteca elabora i recull diverses enquestes i estudis per a obtenir una visió del grau de satisfacció dels seus usuaris i desenvolupar projectes de millora allà on calgui.

Les dades recollides durant el 2015 i inicis del 2016 mostren que, en conjunt, el grau de satisfacció dels usuaris de la Biblioteca de la UOC és alt:

  • L’enquesta d’àmbit internacional basada en sistema Libqual, duta a terme el passat mes de febrer, mostra que tant la percepció dels serveis (7,8) com dels recursos (7,9) de la Biblioteca són valorats amb una puntuació alta, i que els nostres usuaris tenen expectatives elevades del que la Biblioteca de la UOC els pot oferir en el desenvolupament de la seva activitat.
  • L’enquesta de satisfacció proposada a tot l’alumnat graduat el 2015 valora positivament (6) la Biblioteca i puntua notablement els recursos facilitats en resposta a les seves necessitats (7,4).
  • Les puntuacions més elevades són per al servei La Biblioteca respon. Mitjançant l’enquesta facilitada a tots els participants del servei, que és atès diàriament per personal bibliotecari especialitzat en cada estudi que s’imparteix a la UOC, els estudiants valoren amb un 9,2 l’atenció rebuda per part de la Biblioteca i puntuen amb un 9,3 el temps de resposta.
  • L’enquesta de satisfacció del professorat propi que va fer ús del servei d’encàrrec d’autoria i edició de recursos d’aprenentatge en el curs vigent ha valorat molt positivament el servei d’atenció i acompanyament de la Biblioteca, amb una puntuació d’un 9,7.

La Biblioteca de la UOC obté uns nivells de satisfacció notables i assumeix el repte de continuar en la millora de la percepció i ús dels seus recursos i serveis.