El repositori digital es renova per a millorar l’accés i la visibilitat de la producció científica

Temàtica:  Multidisciplinar
Reivindicació del repositori digital com a impulsor de l’accés obert.
27/10/16

L’O2 conté 8.000 documents dipositats per la comunitat UOC: articles científics, tesis doctorals, treballs finals de carrera i materials docents.

En el marc de la celebració de la Setmana Internacional de l’Accés Obert, la UOC estrena nova versió del repositori O2. Lactualització del programa DSpace permet un disseny més innovador, en línia amb la nova marca de la UOC i amb noves prestacions per als estudiants, professors, investigadors i personal de gestió.

El compromís de la UOC amb la comunitat continua apostant per garantir la màxima mobilitat. Per això l’actualització permetrà als usuaris consultar el nou repositori des de qualsevol dispositiu, gràcies al disseny adaptatiu.

La nova versió millora la visibilitat de la producció científica, atès que posiciona el repositori digital de la UOC a les plataformes més importants de difusió de la recerca: OpenAire i Recolecta. Així, qualsevol document dipositat a l’O2 és accessible des de Google Scholar, Cirax, MDX, Racó, Recercat, OpenDOAR, OAIster, TDX i TESEO. Per descomptat, una simple cerca de Google permet als usuaris accedir al document.

L’evolució permet a la UOC emprendre projectes de futur: monitoratge d’altmètriques, interoperabilitat amb el GIR (el sistema intern de gestió de la recerca) i el Bibliometrics (eina d’anàlisi i visualització de la producció científica), i també participació dels usuaris en els continguts (rating, compartició o sharing) i una campanya de sensibilització per a estimular l’ús del repositori entre els investigadors i el professorat.

El pas del repositori a la versió 5.5 del programa DSpace, el més comú a les universitats de tot el món, coincideix amb l’arribada a 8.000 documents dipositats per la comunitat UOC: articles científics, tesis doctorals, treballs finals de carrera i materials docents. L’O2 ocupa la posició 248 en el rànquing mundial que analitza 2.297 repositoris.

Els treballs d’actualització del repositori han ocupat un nombrós equip de treball de la UOC durant un any, tant de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge com de Tecnologia, a més de les empreses Seidor, GrandIR i Tothomweb.

Amb motiu de l’estrena de la nova versió, càrrecs institucionals i investigadors de la UOC han participat en una càpsula audiovisual de reivindicació del repositori digital com a impulsor de l’accés obert.

El Acceso Abierto y el repositorio digital de la UOC