Actualitat

El factor d'impacte del 2014 de Web of Science

Gràfics en paper
22/06/15

Nou factor d'impacte del Journal Citation Reports.

Cada any durant l'estiu es publica una nova edició del factor d’impacte, i des de finals de juny de 2015 està disponible el factor d’impacte del 2014. Els investigadors ja poden consultar com estan posicionades les revistes en què van publicar durant el 2014.

Dins la comunitat científica el factor d’impacte és l’indicador bibliomètric per excel·lència que indica la visibilitat que tenen les revistes acadèmiques dins el món científic i, per tant, es considera un indici de qualitat el fet que un investigador publiqui en les revistes millor posicionades dins les diferents categories temàtiques en què aquestes es classifiquen.

ISI JCR - Journal Citation Reports