Disponible el número 6 de Dictatorships & Democracies

Temàtica:  Arts i Humanitats
Home emprant un ordinador portàtil
22/01/19
Amb una perspectiva interdisciplinària i global, el nou número evidencia l’ampliació del focus temàtic de la revista coeditada per la UOC i la Fundació Carles Pi i Sunyer.

De la poesia brasilera a Catalunya durant la postguerra fins a la cançó protesta i la poesia revolucionària durant la revolució sandinista; de l’experiència de l’Organització d’Esquerra Comunista (OIC) durant la dècada dels setanta fins a una revisió dels estudis sobre la Revolució Russa.

Disciplines diverses (política, cultura, economia) d’àmbits territorials diferents però amb un denominador comú: l’estudi de les societats contemporànies en relació amb els moviments socials i intel·lectuals, i amb els processos de democratització.

«En les humanitats i les ciències socials, en general són cada vegada més necessàries les revistes científiques que apostin per un enfocament interdisciplinari, perquè fomenten el diàleg entre matèries i camps d’estudi, sovint excessivament parcel·lats», afirma la Dra. Olívia Gassol, professora dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC i directora de Dictatorships & Democracies.

Ja fa dos anys i mig que la revista editada per la UOC i la Fundació Carles Pi i Sunyer va ampliar el seu focus temàtic. «Estem molt contents dels resultats aconseguits fins ara», afegeix Gassol.
 

Quins temes es tracten en aquest número?

Jordi Vilaró Berdusan

El periple de La gata sobre la teulada de zinc, de Tennessee Williams, per a superar la censura franquista. Segueix tot el procés que va haver d’afrontar l’obra fins a aconseguir l’aprovació per a ser representada. L’article inclou fragments dels informes dels censors per a donar a conèixer els criteris i mecanismes de la censura teatral durant la dictadura.
 

Jordi Cerdà Subirachs 

La poesia brasilera a Catalunya durant la postguerra. Com a colofó final, en aquest article s’editen dues cartes del poeta Cabral de Melo a Joan Brossa.
 

Helena Saavedra Mitjans 

La població universitària femenina en el primer franquisme (1939-1957) i al llarg del segle xx (1917-1987). Un estudi per a valorar la dinàmica de creixement de les dones en el sistema universitari.
 

Julián Vadillo Muñoz 

Una revisió bibliogràfica de les principals obres sobre el procés revolucionari rus i les línies d’investigació que s’han obert recentment.
 

Xavier Puigarnau Torelló 

Una anàlisi de les línies d’acció i de les prioritats polítiques de la Generalitat de Catalunya per mitjà de les seves finances en el primer exili francès.
 

Joel Sans Molas 

Un estudi de les organitzacions de l’esquerra revolucionària a Espanya durant els anys setanta, amb l’Organització d’Esquerra Comunista com a exemple.
 

Belén Amador Rodríguez, Johanna Gabriela Cisneros Palacios

Una anàlisi del discurs de peces musicals i poemes per a entendre el seu paper com a instruments de mobilització durant la revolució sandinista (1977-1979) a Nicaragua.

Autor