Dia Internacional dels Arxius

Temàtica:  Multidisciplinar
Prestatgeries amb arxivadors
09/06/17

El 9 de juny és el Dia Internacional dels Arxius, promogut per l'International Council of Archives (ICA). En el context de la nostra universitat, els documents d'arxiu són l'evidència jurídica, legal i informativa i conformen el patrimoni documental de la Universitat.

Amb motiu d'aquest dia aprofitem per a parlar amb Jesús Sánchez, responsable del Servei d'Arxiu, Gestió Documental i Registre; Cristina Magrinyà, també del Servei d'Arxiu, i Pepi Capdevila, de Desenvolupament de Serveis de Biblioteca, que ens explicaran la feina concreta de l'Àrea de Biblioteca i el Servei d'Arxiu en el projecte de preservació de tesis doctorals.

Jesús Sánchez vol posar en relleu «la importància d'aquesta primera col·laboració entre la Biblioteca i l'Arxiu per tal de crear sinergies i un espai col·laboratiu».

Preservació de tesis doctorals

«Per tal de fer aquest projecte, des de Biblioteca duem a terme tot el procés de tramitació de la publicació de les tesis». Sobre la base de la normativa que regula l'ensenyament de doctorat i que estableix per què cal dipositar les tesis doctorals en format electrònic, «la Biblioteca acompanya el doctorand en la publicació de la seva tesi doctoral en accés obert i arxiva les tesis doctorals llegides al repositori institucional O2, al repositori cooperatiu de tesis TDX i a la base de dades de TESEO», explica Capdevila.

A banda, la secretaria de doctorat fa arribar a la Biblioteca un exemplar de la tesi en paper. La Biblioteca registra la tesi al catàleg de la UOC segons les normes RDA (resource description and access) i en prepara la transferència al dipòsit de l'Arxiu de la UOC per a preservar l'obra de l'autor. «Així és com comença el procés de col·laboració entre la Biblioteca i l'Arxiu», comenta Capdevila.

L'Arxiu rep la transferència física de la tesi i la identifica i arxiva definitivament al dipòsit històric. Prèviament passa per un procés normalitzat de classificació i descripció segons la norma ISAD (G) al programari de gestió d'arxius Mol·lècula. "Les tesis a més de ser coneixement científic són evidència legal i els són aplicades normes de conservació" ens explica Magrinyà.

Un dels objectius d'aquest projecte és «posar a l'abast del ciutadà i la comunitat UOC l'accés i la consulta de les tesis. Això és indispensable sobretot en el cas de les tesis que, pels motius que sigui, no tenen còpia digital penjada al repositori O2», comenta Magrinyà.

«Per a la UOC les tesis doctorals són un dels primers documents que s'integren en l'arxiu històric i són de vital importància per a explicar la memòria de la UOC i la seva actuació davant de la societat», conclou Sánchez.

Autor o autora