Actualitat

Avaluació dels repositoris de recerca

Temàtica:  Multidisciplinar
Diversos arxivadors plens
18/01/18

Rosa Padrós de la Biblioteca de la UOC ha participat en la nova edició de la Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación, editada per FECYT i REBIUN.

La importància dels serveis de valor afegit i la preservació digital, la identificació de projectes i entitats finançadores de la recerca i la incorporació d’alguns apartats amb nous criteris que aportin cooperació, visibilitat i més control de les dades són els nous criteris inclosos en la tercera edició de la Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación, elaborada per un grup de treball en el marc de la col·laboració entre la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN), amb la coordinació de José Manuel Barrueco (Universitat de València).

Entre els autors d’aquesta edició hi figura Rosa Padrós, corresponsable del repositori O2 de la UOC i especialista en accés obert. També forma part del grup de treball de repositoris de REBIUN, en l’acció Evaluación de repositorios institucionales de investigación, la qual avalua els repositoris que ho demanen d’acord amb els criteris de la guia.

Els objectius

La guia vol ser un instrument d’auditoria interna per a millorar la qualitat dels repositoris i així augmentar-ne l’abast i la visibilitat entre la comunitat científica. Així mateix, permet als repositoris en fase de planificació disposar de pautes a l’hora de crear una infraestructura robusta i visible.

El document proposa avaluar els repositoris seguint criteris com la visibilitat, les polítiques o la interoperabilitat. El resultat permet reflexionar sobre els punts febles del repositori i el grau d’acompliment dels criteris mínims necessaris per a aconseguir l’estàndard de qualitat.


Rosa Padrós, llicenciada en Documentació (UB) i postgraduada en Gestió dels Documents Electrònics per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (UAB). Actualment és membre del Grup de Suport a la Recerca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i del Grup de Repositoris de la Xarxa de Biblioteques Universitàries Espanyoles (REBIUN). Té un ampli coneixement de polítiques d’accés obert i d’autoarxiu, indicadors bibliomètrics i gestió de les dades de recerca d’accés obert (RDM).

Autor

Referents