Artnodes fa quinze anys

Temàtica:  Arts i Humanitats
Un edifici amb la façana corba
11/07/17

La revista científica de la UOC sobre art, ciència i tecnologia ha celebrat l'aniversari en un acte al Centre d'Arts Santa Mònica.

Artnodes està de celebració. El 7 de juliol, la revista científica de la UOC va celebrar els quinze anys amb un acte en clau de debat, al Centre d'Arts Santa Mònica de Barcelona. A la trobada, amb el títol «El futur de l'educació i la investigació artística», es van presentar els monogràfics actuals i pròxims de la revista i el nou grau d'Arts de la UOC.

Quins són els continguts d'Artnodes?

Els articles de recerca que publica giren entorn de les interseccions d'art, ciència i tecnologia tant des d'aproximacions històriques, teòriques, estructurals com sobretot des de la praxi artística. L'últim número, «Futurs especulatius de l'art», inclou una sèrie d'articles sobre els vincles que s'estableixen entre el passat i el futur en les manifestacions socials i artístiques. El número anterior, «Narratives transmèdia», explora la capacitat d'explicar el mateix relat amb les eines multiplataforma.

Com és Artnodes?

  • Accés obert: proporciona accés lliure, immediat i sense restriccions a tots els continguts, amb el convenciment que posar a disposició del públic la recerca d'una manera oberta i gratuïta promou l'intercanvi global de coneixement.
  • Periodicitat: d'Artnodes se'n publiquen dos números a l'any, al juny i al desembre. Cada número conté un node que, al seu temps, és format per diversos articles relacionats amb les àrees temàtiques de la revista.
  • Revisió científica: tots els articles publicats a Artnodes han passat per un procés de revisió d'experts amb cegament de renom en cada àrea temàtica (peer review).

Artnodes en xifres

Aquesta revista científica va néixer l'any 2002 impulsada pels Estudis d'Arts i Humanitats, els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i els Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació. El seu equip editorial s'ha encarregat de la publicació de 19 números i 188 articles, donant veu a gairebé 200 autors.

Internacionalització i impacte acadèmic

Fa alguns mesos es va publicar una nova infografia en què es representen visualment les cinc dimensions que formen el joc d'indicadors de les revistes científiques de la UOC, entre les quals hi ha Artnodes: la consolidació dins la xarxa acadèmica, la internacionalització, l'impacte científic dels articles, l'activitat a internet i la distribució per sexes dels grups d'interès que intervenen en l'activitat de la revista.

Durant la seva trajectòria, les revistes acadèmiques han desenvolupat un extens teixit acadèmic amb professionals d'arreu del món, amb autories provinents de 45 països; responsables de revisió, de 38, i membres de comitès, de 22. A més, són acceptades i indexades a les principals bases de dades i directoris, biblioteques i catàlegs. Artnodes és indexada a Scopus (Elsevier), ESCI (WoS, Clarivate Analytics), ERIH Plus i Carhus Plus, entre altres. En l'edició 2017 de Scimago Journal Rank (SJR), Artnodes ocupa el quartil 2 en l'àmbit de les arts visuals.

En l’actualitat Artnodes fa una crida per l’enviament d’articles sobre Art i investigació. La data límit és l’1 de setembre.

Autor