Col·lecció digital per àrees d'estudi

norm@doc

Cerca normativa i doctrina d'economia i hisenda en aquesta base de dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Permet buscar per títol, nom de la norma i data de la disposició, i filtrar per departament, organisme, secció, rang i matèria per a una cerca més precisa.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política, Economia i Empresa
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Doctrina, Normatives
Informació sobre l'accés

Accés obert

Vols saber-ne més?