Col·lecció digital per àrees d'estudi

e-LiS: e-prints in library & information science

Repositori temàtic d'accés obert especialitzat en biblioteconomia, arxivística i documentació. Funciona des de l'any 2003 i disposa d'una cobertura internacional, inclou continguts en 22 llengües. Hi podràs trobar gran varietat de continguts: articles de revistes, ponències, comunicacions, guies, pòsters, etc...

Àrea d'estudis
Temàtica:  Ciències de la Informació i de la Comunicació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Accés obert

Vols saber-ne més?