Col·lecció digital per àrees d'estudi

arXiv

Repositori que recull documents en accés obert i prepublicacions referents a física, matemàtiques, informàtica, biologia quantitativa, finances i estadística.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Diaris / Magazines, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Accés Obert