Col·lecció digital per àrees d'estudi

Teacher's Reference

Base de dades bibliogràfica que conté informació de revistes i ressenyes de llibres relacionats amb l’educació. Conté bibliografia i resums sobre: avaluació, educació contínua, recerca pedagògica, alfabetització i tota la informació necessària per a professors i bibliotecaris des de l'inici de l'educació primària fins a finalitzar l'educació secundària.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Psicologia i Ciències de l'Educació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial
Informació sobre l'accés

Accés obert