TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)

Un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Dissertacions / Tesis
Informació sobre l'accés

Accés Obert