Col·lecció digital per àrees d'estudi

Science Database

Plataforma que dona suport a les necessitats dels estudiants de ciències o enginyeria amb les publicacions dels grups editorials principals, com Nature. Entre els centenars de revistes hi ha fonts d'autoritat com Scientific American o Wired. Cobreix des de mitjan anys vuitanta fins a l'actualitat. Cobreix temes com l'escalfament global, les fonts d’energia alternativa, l'enginyeria robòtica, els aliments genèticament modificats i molt més. La interfície està optimitzada per funcionar des de qualsevol dispositiu.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Diaris / Magazines, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?