Col·lecció digital per àrees d'estudi

Portal jurídic de Catalunya

El Portal Jurídic de Catalunya recull el dret vigent a Catalunya i un seguit de serveis d'informació que en faciliten la consulta. S'hi poden consultar totes les normes amb rang de llei, els decrets (llevat dels relatius a càrrecs i personal) i les ordres publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya des de 1977.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Jurisprudència
Informació sobre l'accés

Accés obert