Col·lecció digital per àrees d'estudi

Linguistics Database

Col·lecció que agrupa continguts, resums i citacions de la literatura internacional sobre lingüística i cobreix tots els aspectes de l’estudi del llenguatge, incloent-hi la fonètica, la fonologia, la morfologia, la sintaxi i la semàntica. També dona cobertura a diversos camps de la lingüística, com la lingüística comparada, teòrica i aplicada. Incorpora un vocabulari controlat per fer cerques molt precises i té una cobertura des del 1973 fins a l'actualitat. Podràs llegir els continguts en línia, imprimir-los, baixar-los en PDF i exportar les citacions.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Arts i Humanitats
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?