Col·lecció digital per àrees d'estudi

LISTA: Library, Information Science & Technology Abstracts

Plataforma bibliogràfica especialitzada en biblioteques i gestió de la informació. Cobreix, entre altres, les següents matèries: classificació, catalogació, bibliometria, recuperació d'informació en línia.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Ciències de la Informació i de la Comunicació
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió