Col·lecció digital per àrees d'estudi

Journal Citation Reports (JCR)

Informe d'indicadors que presenta el factor d'impacte, la classificació per quartils i les dades de citacions que reben els articles de les revistes científiques internacionals avaluades i acceptades a la base de dades de Web of Science (Clarivate). 

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Indicadors bibliomètrics, Base de dades referencial
Tingues en compte

El factor d'impacte (FI) mesura la freqüència amb què una revista ha estat citada en els 2 anys anteriors. S'utilitza per a comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un mateix camp científic.

Quartil: si la llista de revistes d'una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte (FI), es divideixen 4 parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil.

Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?

El factor d’impacte d’una revista

El factor d’impacte és un indicador bibliomètric que indica la visibilitat que tenen les revistes acadèmiques dins el món científic, en un any concret i unes àrees temàtiques.