Col·lecció digital per àrees d'estudi

INEbase

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora i distribueix les estadístiques oficials a Espanya. INEbase és el sistema que utilitza l'INE per a l'emmagatzematge de la informació estadística a internet. Conté tota la informació que l'INE produeix en formats electrònics: cens de població i habitatges, informació estadística per sectors, Espanya en xifres, dades conjunturals, dades municipals, etc.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Economia i Empresa
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial
Informació sobre l'accés

Accés obert