Col·lecció digital per àrees d'estudi

HUDOC: European Court of Human Rights

Base de dades de sentències, informes, resolucions, casos del Tribunal Europeu de Drets Humans, davant el que qualsevol persona víctima d'una violació dels drets reconeguts a la Convenció Europea de Drets Humans o protocols addicionals, quan estava sota la jurisdicció d'un estat membre del Consell d'Europa, pot presentar una denúncia contra aquest estat per violació de la Convenció.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Dret i Ciència Política
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Base de dades referencial
Informació sobre l'accés

Accés obert