Col·lecció digital per àrees d'estudi

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Directori que vol abastar totes les revistes científiques i acadèmiques d'accés obert, els continguts de les quals passen per un procés de revisió d'experts per garantir-ne la qualitat. Té l'objectiu d'augmentar la visibilitat i la facilitat d'ús de les revistes científiques i acadèmiques d'accés obert per fer-ne créixer l'ús i l'impacte. En resum, es tracta d'una finestreta única per als usuaris de revistes d'accés obert.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Accés Obert