Col·lecció digital per àrees d'estudi

Agriculture Science Database

Eina de referència per a l'estudi de la ciència agrícola en què s'inclouen temes molt dispars com alimentació i nutrició, economia i enginyeria agrícola, residus sòlids i tòxics o ciències animals. Conté la llista de referències bibliogràfiques AGRICOLA, elaborada per la Biblioteca Nacional Agrícola dels Estats Units i que vol recopilar el màxim nombre possible de literatura. Entre els títols hi trobaràs per exemple Agricultural Research o Journal of Soil and Water Conservation.

Àrea d'estudis
Temàtica:  Multidisciplinar
Què hi trobaràs?
Temàtica:  Informes, Revistes digitals
Informació sobre l'accés

Estudiant, Personal investigador, Personal docent, Personal col·laborador, Personal de gestió

Vols saber-ne més?