Combating food waste

It lists organizations that campaign against food waste, as well as advice and publications, such as the Guia de pràctiques correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar en els sectors de la restauració i el comerç minorista, a guide of correct hygiene practices for safe reuse of food in the restaurant industry and retail trade (in Catalan).

Licence: 
Free

More information

Source: 
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Year of publication: 
2013
Language: 
Catalan
Format: 
Web