Tarifes del servei

Tarifes vigents:

Entitat subministradora Cost

Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CSUC)

Gratuït

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

8 €

Altres biblioteques universitàries espanyoles

8 €

OCLC

30 € per la cerca

Altres biblioteques o institucions nacionals i internacionals

8 €/1 IFLA voucher per llibre

El préstec d'originals està exempt d'IVA.