Quan entra una obra en domini públic?

Les obres en domini públic són aquelles obres de les quals s’han extingit els drets d’explotació pel transcurs del termini de protecció previst per la llei. Aquestes obres les podrà fer servir qualsevol persona, sempre que se’n respecti l’autoria i la integritat.