Informació per a centres externs

  • Adreça electrònica per sol·licitar o subministrar documents i enviar les factures en format electrònic a la Biblioteca de la UOC:

            sod@uoc.edu

  • Dades fiscals per a la facturació:

           Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
           Biblioteca de la UOC. Servei d'Obtenció de Documents
           Av. Tibidabo, 39-43 
           08035 Barcelona 
           NIF: G-60667813 
      ​     Nota facturació: B1
      ​     Enviar les factures en format electrònic a: sod@uoc.edu

  • Tarifes del servei:
Centres externs Cost
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 0,12 € per còpia
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 5 € un bloc de 10 còpies
0,40 € per full addicional

Altres biblioteques universitàries espanyoles 

5 € un bloc de 40 còpies
1 € per bloc addicional de 10 còpies
OCLC 30 € per la cerca
Altres bibloteques o institucions nacionals i internacionals 5 €/0,5 IFLA voucher per article.

El subministrament de còpies està subjecte i no exempt d'IVA, sigui quin sigui el suport (pàgines pdf, pàgines tiff, etc.).