Informació per a centres externs

 1. Adreça electrònica per sol·licitar o subministrar documents a la Biblioteca de la UOC  i enviar les factures en format electrònic: sod@uoc.edu
   
 2. Dades fiscals per a la facturació: 
              Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya       
             Biblioteca de la UOC. Servei d'Obtenció de Documents
             Av. Tibidabo, 39-43 
             08035 Barcelona 
             NIF: G-60667813 
        ​     Nota facturació: B5 

        ​     Enviar les factures en format electrònic a: sod@uoc.edu