Incorpora un bibliotecari/ària a l'aula

Demana la incorporació del bibliotecari/a l'aula com a formador/a en els àmbits d’expertesa que són propis de la Biblioteca, com ara la formació relacionada amb les competències informacionals (accés, avaluació, gestió i ús de la informació), l’ús de fonts d’informació especialitzades, la gestió bibliogràfica (Mendeley), els drets d’autor, la citació de documents, etc.

Com funciona

Omple el formulari web per a fer la sol·licitud.

 

Quan la rebem, ens posarem en contacte amb tu per acabar de concretar quin tipus de formació necessites, en quin format i en quines assignatures i terminis vols que la fem.

 

Finalment, i en el termini que s’hagi pactat, farem la formació a l'aula de les assignatures del Campus Virtual.