Gestiona els recursos d'aprenentatge externs

Servei adreçat al professorat de la Universitat, que permet incorporar a l'aula els recursos d'aprenentatge externs que els estudiants necessiten per al seguiment correcte de les assignatures.

 

Tipus de recursos externs
Els recursos d'aprenentatge externs, que no són propietat de la UOC, sinó d'altres editors o autors, necessiten una gestió prèvia per a poder-los fer accessibles des de les aules. 

 

  • Articles de revista, parts o capítols de llibre, textos legals, enllaços a documents que trobeu per internet, entre altres → Recursos que requereixen gestió de drets d'autor. 

​ Aquests els gestionareu a través de l'eina T-REX.

 

  • Llibres-manuals, ginys (plaques de programari, etc.), pel•lícules, programari → Recursos que requereixen adquisició prèvia. Aquests els gestionareu a través dels següents formularis: 

Llibre-manual

 Pel·lícula

 Programari

 Giny

 

 Vídeos TV3

 

  • Altres tipus de recursos d'aprenentatge → Si el que necessites és un altre tipus de recurs d'aprenentatge extern.

 Altres tipus de recursos d'aprenentatge

Com funciona?

Els recursos d’aprenentatge són un dels eixos principals del model d’aprenentatge de la UOC. La selecció dels recursos és fruit del treball col·laboratiu entre l’equip docent responsable de les assignatures i el bibliotecari o bibliotecària de referència de cadascun dels estudis.

Els recursos externs són accessibles des de l’aula de cada assignatura, a la secció Recursos d'aprenentatge.

Els professors poden sol·licitar, renovar o eliminar els recursos existents a les seves assignatures. Des de Biblioteca gestionarem, juntament amb l’Assessoria Jurídica de la Universitat, els drets d’autor o de reproducció per tal de garantir-ne la legalitat de l’ús docent i hi donarem accés des de l’aula de l’assignatura. En qualsevol moment, els professors poden revisar l’estat de les seves peticions. 

Per a sol·licitar un recursos externs que requereix una adquisició prèvia a tercers seleccioneu la tipologia del menú desplegable i segueixi els passos que s’indiquen.