Gestiona els recursos d'aprenentatge externs

​Servei adreçat als professors de la Universitat que permet incorporar a l'aula els recursos d'aprenentatge externs que els estudiants necessiten per al correcte seguiment de les assignatures.

Existeixen 2 tipus de recursos d'aprenentatge externs:

  • els que requereixen gestió de drets d'autor. Aquí trobareu per exemple: articles de revistes, capítols i/o parts de llibre, enllaços a vídeos de youtube, enllaços a documents que trobeu a través d'Internet, entre d'altres.

    Aquests els gestionareu a través de l'eina T-REX

 

  • els que requereixen d'una adquisició prèvia a tercers per a poder donar accés des de l'aula com a recurs d'aprenentatge. Aquí trobareu per exemple: llibres-manuals (en digital o en paper), ginys (plaques de programari, etc.), pel·lícules (en digital i/o en DVD), programari, i/o altres tipus de recursos d'aprenentatge.

    Aquests els gestionareu a través del següent menú desplegable.

Com funciona?

Els recursos d’aprenentatge són un dels eixos principals del model d’aprenentatge de la UOC. La selecció dels recursos és fruit del treball col·laboratiu entre l’equip docent responsable de les assignatures i el bibliotecari o bibliotecària de referència de cadascun dels estudis.

Els recursos externs són accessibles des de l’aula de cada assignatura, a la secció Recursos d'aprenentatge.

Els professors poden sol·licitar, renovar o eliminar els recursos existents a les seves assignatures. Des de Biblioteca gestionarem, juntament amb l’Assessoria Jurídica de la Universitat, els drets d’autor o de reproducció per tal de garantir-ne la legalitat de l’ús docent i hi donarem accés des de l’aula de l’assignatura. En qualsevol moment, els professors poden revisar l’estat de les seves peticions. 

Per a sol·licitar un recursos externs que requereix una adquisició prèvia a tercers seleccioneu la tipologia del menú desplegable i segueixi els passos que s’indiquen.