Encarrega una autoria nova o revisió

Encarrega una nova autoria com a recurs d’aprenentatge de l’assignatura, revisa i actualitza els recursos que ja es fan servir, i fes el lliurament de tast i d’originals dels autors/es per a editar-los. 

 

Com funciona?

Els estudis informen els Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge de la necessitat de disposar de recursos d’aprenentatge que requereixen un encàrrec d’autor (recursos nous o revisions i actualitzacions). Si les peticions s’accepten i es validen des del punt de vista pressupostari en el pla de publicacions anual, cal formalitzar els encàrrecs omplint el formulari. 

Els autors elaboren el contingut en base a les Indicacions per autor/s de recursos d'aprenentage UOC

Els autors, lliuren el tast i els originals encarregats des del Campus de la UOC (perfil Autor). Així mateix des del Campus podran emplenar totes les dades personals i professionals necessàries per a la correcta tramitació del contracte d'autoria, i també descarregar-se i signar els seus contractes digitalment. 

Serveis de la Biblioteca per a l'Aprenentatge recepciona els tast i originals encarregats i els fa arribar al professorat. 

Què és un tast de recursos d'aprenentatge? Tota la informació aquí

Una vegada el professorat té validats els continguts que ha encarregat, fa el lliurament dels originals dels autors als Serveis de Biblioteca per a l’Aprenentatge perquè en gestionin l’edició. 

Quan rebem els lliuraments, els fem arribar al proveïdor que s’encarrega de l’edició, el qual, segons el tipus de recurs d'aprenentatge i l’encàrrec que s’ha fet, comença l’edició dels recursos d'aprenetatge en el format més adequat, que s’ha acordat amb el professor responsable de l’assignatura.

Abans del tancament del procés d’edició, es podran corregir les galerades i, posteriorment, els recursos d'aprenentatge estaran llestos per a publicar-los a l’aula i distribuir-los per tramesa postal, si escau.