Informes bibliomètrics

T’oferim un servei personalitzat de consulta, suport i acompanyament en el procés de cerca de dades bibliomètriques, en l'avaluació de la qualitat de la producció científica i cerca o anàlisi d’indicadors alternatius.

Elaborem informes a mida segons la teva necessitat específica: suport en l'anàlisi bibliomètrica de les teves publicacions, del teu grup de recerca o dels teus Estudis.

Recorda que pots utilitzar l’eina Bibliometrics per consultar la producció científica de la UOC i els indicadors bibliomètrics internacionals i nacionals obtinguts. Es pot consultar per institució (UOC), per centres de recerca, per Estudis, per grups de recerca, per investigador i per article i s’hi mostra el factor d’impacte, el quartil, les citacions rebudes, el nivell de col·laboració, etc. 

 

Vídeo de presentació del servei d'anàlisi bibliomètrica.

Com funciona?

Emplena el formulari amb informació detallada sobre la teva consulta. Quan el rebem, ens posarem en contacte amb tu per a acabar de concretar el tema i les característiques de la teva consulta i acordar un termini de lliurament de l'informe.

Per a l'elaboració dels informes, fem servir les fonts bibliomètriques més rellevants (ISI, Scopus, In-REcs, etc.).