Aula - Recursos d'aprenentatge

Accedeix a tots els recursos que són imprescindibles per al seguiment i la superació de les assignatures en què t'has matriculat. Aquests recursos poden ser materials propis de la UOC, articles i capítols de llibre, guies d'estudi, textos legals o altres enllaços web. També trobaràs dreceres a espais de suport a l'aprenentatge com ara La Biblioteca respon i el Repositori Institucional O2. Aquest espai ha estat confeccionat per l'equip docent de l'assignatura amb l'assessorament de la Biblioteca.

Com funciona?

Si ets estudiant pots consultar l'espai Recursos d'aprenentatge de l'Aula des de cadascuna de les assignatures en què t'has matriculat, a la secció Recursos d'aprenentatge. 

També pots consultar la versió més actualitzada dels recursos d'aprenentatge propis de la UOC de les assignatures que has cursat per mitjà de Campus > Secretaria > Recursos d'aprenentatge > Els meus recursos d'aprenentatge

Si ets professor pots consultar les indicacions i els calendaris establerts des de l'apartat DOCÈNCIA

Responsables per estudis

Estudis d'Arts i Humanitats - Magda Lizano, Elisabet Cervera

Estudis d'Economia i Empresa - Albert Cervera, Lis Balcells

Estudis de Dret i Ciències Polítiques - Aida Camps, Neus Malagarriga

Estudis de Ciències de la Salut - Àgueda Mercadal, Neus Malagarriga

Estudis de Psicologia i Educació - Àgueda Mercadal, Magda Lizano

Estudis d'Informació i Comunicació - Gema Santos, Neus Malagarriga

Estudis d'Informàtica, Telecomunicacions i Multimèdia - Gerard Pagès, Lis Balcells

Formació a mida i Programes Oberts - Magda Lizano, Aida Camps

Doctorat - Magda Lizano, Aida Camps