Xavier Prats Monné. LLiçó inaugural curs 2012-2013

Amb motiu de la lliçó inaugural del curs 2012-2013, presentada per Xavier Prats-Monné, la Biblioteca de la UOC ha elaborat aquest monogràfic de recursos relacionats amb la seva trajectòria. Prats-Monné coneix molt bé l'àmbit de l'educació i la inserció professional a escala europea. Des del 2011 és subdirector general d'Educació i Cultura de la Comissió Europea. Un dels principals objectius sota la seva responsabilitat és modernitzar els sistemes educatius i de formació, i també les polítiques de mobilitat com ara el programa Erasmus.

Data de publicació: 
01.01.12

Entre el 2007 i 2011 va ser director de Política d'Ocupació, Estratègia Europa 2020 i relacions internacionals en el sectors de l'ocupació, on va establir els principis europeus comuns de la flexiguretat, entre d'altres actuacions.

Resultats de cerca

Wikipedia - Xavier Prats Monné
Entrada de Xavier Prats Monné a la Viquipèdia, en anglès.
Summon - Xavier Prats Monné
Cerca preenregistrada a Summon, el cercador de col·leccions de la Biblioteca Virtual de la UOC.
Google Scholar - Xavier Prats Monné
Cerca preenregistrada al motor de cerca especialitzat en informació científica de Google.

Organismes i institucions

Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea
Des de 2011, Xavier Prats Monné és el subdirector general d'Educació i Cultura de la Comissió Europea.
Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats de la Comissió Europea
Des del 2007 fins al 2010, Xavier Prats Monné va exercir com a director de Política d'Ocupació.
Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia
Xavier Prats Monné representa la Comissió Europea dins de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT).
Fons Social Europeu
Xavier Prats Monné va ser director de la coordinació del Fons Social Europeu.

Llibres electrònics

Google Books - Xavier Prats Monné
Selecció de llibres localitzats pel cercador Google Books on es cita i/o ha col·laborat Xavier Prats Monné.

Vídeo

Erasmus for all: Xavier Prats Monné presents the new Erasmus program for the period 2014-2020
Debat sobre el nou programa de la UE per a la joventut amb Xavier Prats Monné.
Unsong Heroes: Immigrant Women and the Future of Work in Europe
Presentació sobre «Mentoring & Networking» a la Conferència Internacional KVINFO's a càrrec de Xavier Prats Monné.
Noves capacitats per a noves ocupacions per a una Europa més competitiva
Presentació de la conferència «Noves capacitats per a noves ocupacions per a una Europa més competitiva.